Markanvisningstävling i Vikaholm klar

I februari startade en markanvisningstävling för tre fastigheter i Vikaholm där företag fick möjlighet att lämna intresseanmälan för att bygga nya bostäder i Vikaholm. Nu är det klart att Serneke, GBJ Bygg och Erik Larsson Bygg skrivit markanvisningsavtal med Växjö kommun på varsin fastighet.

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på vissa villkor köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området.

- Det har varit ett stort intresse för tomterna i markanvisningstävlingen och med de tre aktörerna i området kommer vi att få en bra och blandad bebyggelse med såväl hyresrätter som bostadsrätter, säger Mikaela Augustsson, mark- och exploateringsingenjör.

Serneke har vunnit markanvisningstävlingen för fastigheten Dörren 4 och planerar att bygga 104 hyresrätter. Bostäderna kommer byggas i fyra huskroppar med lägenheter på ett till tre rum. Bostäderna utformas i samklang med "Hållbara Växjö 2030" och kommer att bidra till låg miljöpåverkan genom uppvärmning av fjärrvärme och att byggnaderna konstrueras med lägre energianvändning.

Bild på Sernekes hyresrätter

Sernekes hyresrätter

GBJ Bygg har vunnit markanvisningen för kvarteret Dörren 3. Här planerar de att bygga 46 hyreslägenheter i två fyravåningshus med miljöprofil. Lägenheterna är från ett till tre rum och värms upp med fjärrvärme. Husen kommer byggas i standarden Miljöbyggnad Silver och ha solceller på taket.

Bild på GBJ Byggs hyresrätter

GBJ Byggs hyresrätter

Erik Larsson Bygg har vunnit markanvisningstävlingen för Skorstenen 2. Här planerar de för 55 lägenheter varav 12 i fyrfamiljshus och 43 i flerbostadshus. Fyrfamiljshusen är i tre till fyra rum och flerbostadshusen i två till fyra rum. Husen värms upp med fjärrvärme och byggnaderna utformas så att energibehovet för värme blir minimal. Det planeras för solceller på taket och att uppnå Miljöbyggnad Silver.

Erik Larsson Byggs bostäder

Byggnation av bostäderna är planerad att starta under 2021.

Om Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu byggs det bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 000 bostäder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2020