Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut om nytt parkeringshus i centrum

Växjö kommun har beslutat att ge Vöfab en beställning att starta ett projekt för att bygga ett parkeringshus i kvarteret Fabriken, området nära polishuset där det idag ligger en parkering.

Planen är att parkeringshuset, i en första etapp, kommer att innehålla cirka 560 allmänna parkeringsplatser. Parkeringshuset ska också ge plats till parkering av 300 cyklar och möjlighet till laddning av elbilar.

Parkeringshuset ska även fungera som parkeringsresurs till Växjö nya station och kommunhus samt åt de bostäder och verksamheter som planeras i området.

Bakgrund

En parkeringsstrategi visar att det behövs ett parkeringshus för att öka tillgängligheten till centrum eftersom antalet parkeringsplatser i centrum minskat i samband med förtätning av staden samtidigt som antalet invånare ökar.

Ny detaljplan för kvarteret Fabriken har vunnit laga kraft och det gör det nu möjligt att bygga ett parkeringshus. Planändringen innebär även att det även är möjligt att bygga bostäder på marken.

Senast uppdaterad: 23 september 2020