Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Uppdrag om att köpa mark vid simhallen

Kommunchef Monica Skagne har fått i uppdrag att se över möjlighet att få till en ny simhall på befintlig plats och närliggande område vid Växjösjön. Växjö kommun äger i dagsläget inte all mark i området och föreslås nu att köpa resterande mark av APP Fastigheter.

- Fastigheten är intressant ur ett strategiskt perspektiv då den ger Växjö kommun rådighet över mer mark i anslutning till befintlig simhall. Att renovera befintlig simhall blir dyrt och för att hitta en hållbar lösning behöver vi se över hela området. För att kunna hitta innovativa lösningar är det viktigt att vi därför har hela området till vårt förfogande, Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fastigheten Sjöbacka 1 är 2 773 kvadratmeter och ligger mellan Växjösjön och Kampastigen, söder om befintlig simhall. Växjö kommun har efter förhandling med APP Fastigheter blivit erbjuden att köpa fastigheten mot en köpeskilling på 13 250 000 kronor.

Köpeskillingen baseras på APPs ursprungliga tomtköp på 12 000 000 kronor samt 1 250 000 kronor i lagfartsavgift, pantbrevsavgift, räntekostnader samt driftsnetto för fastigheten från när de köpte fastigheten till försäljningstillfället.

Köpet måste godkännas av kommunfullmäktige som beräknas ta beslut i oktober.

Kommunchefen har tillsatt en projektgrupp från bland annat kultur- och fritidsförvaltningen och Vöfab som arbetar med uppdraget om en ny simhall på befintlig plats. I dagsläget finns ingen tidplan för när uppdraget ska vara klart.

- Det är viktigt att projektgruppen får tid och möjlighet att arbeta med olika lösningar så att vi få till en bra simhall för kommuninvånarna, säger Monica Skagne, kommunchef.

Senast uppdaterad: 23 september 2020