Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö växer visar byggnationer och kommunens kommande utveckling

Nu är webbsidan Växjö växer lanserad. Växjö växer är en ny digital samlingssida för det som kommunens förvaltningar och bolag gör för att utveckla staden och kommunen.

Växjö växer, med adressen vaxjo.se/vaxjovaxer, samlar information om var Växjö kommun och de kommunala bolagen bygger nu, det som planeras att byggas och de platser som kommunen planerar att utveckla. På Växjö växer finns det dels en kartfunktion där du kan se var olika projekt är på gång runt om i kommunen, dels finns informationen uppdelad på teman så som bostäder, utemiljö, infrastruktur.

- Inom ett par år är vi 100 000 invånare i kommunen. För att möta dagens och framtidens invånare planerar kommunen för en hållbar utveckling samtidigt som vi bygger nytt och bygger om. Genom att samla all denna information på en gemensam plats på webben kan våra invånare, företag och besökare se och påverka vad som händer i vår kommun, berättar Paul Herbertsson, planeringschef.

Nu finns en första version tillgänglig som successivt kommer att utvecklas efter hand.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022