Cyklisterna i Växjö är mer nöjda med cykelmöjligheterna i kommunen

Resultatet i årets Cyklistvelometer är färdigt och för Växjös del visar det en tydlig förbättring jämfört med föregående mätning.

Växjö kommun kommer på sjunde plats i kategorin mellanstora kommuner i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer, en nationell undersökning där cyklister i respektive kommunen vartannat år bedömer hur det är att cykla i kommunen. Cyklisterna i Växjö ger kommunen en totalpoäng på 3,15 på en femgradig skala.

Jämfört med samtliga kommuner som fick tillräckligt många svar i årets undersökning, totalt 83 kommuner, hamnar Växjö på plats nummer 18 när mer än 400 cyklister i Växjö ger sitt omdöme. Resultatet är en tydlig förbättring från 2018 års undersökning då Växjö hamnade på 27 plats av 53 kommuner.

På frågan om generell nöjdhet med Växjö som cykelkommun uppfattar cyklisterna Växjö som lite bättre än mellanstora kommuner i genomsnitt. Växjö får också ett bättre resultat än övriga mellanstora kommuner i genomsnitt när det gäller, cykelvägnätet, framkomlighet i cykelvägnätet samt hur cykling och cyklister prioriteras av och arbetas med i Växjö kommun.

När det gäller förbättringsområden så finns det flera, främst inom området trygghet och säkerhet.

- Det är såklart positivt med ett så bra resultat. Vi har jobbat systematiskt med cykelfrågor under en lång tid och detta är en bekräftelse på att våra satsningar har gett resultat. Vi har ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar i kommunen och vi prioriterar att underhålla dem året runt. Det tror jag speglas i cyklisternas svar. Dock finns såklart förbättringsområden och det vi nu fokuserar extra på är att bygga om rondellerna i staden och att utöka antalet cykelöverfarter där cyklar prioriteras, Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Bedömningen är att Växjö kommun har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas och närma sig toppkommunerna både inom gruppen mellanstora kommuner och i den totala rankingen.

- Vi vill uppmuntra till klimatsmart och hälsosamt resande och därför fortsätter vi arbetet med att göra det snabbt, enkelt, bekvämt och säkert att cykla i Växjö kommun, säger Cheryl Jones Fur (MP), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Om Cykelfrämjandets Cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en undersökning av cyklisters nöjdhet med cykling i sin kommun som med hjälp av självrekryterade cyklister som ger sitt omdöme på kommunens insatser för cykling inom områdena generell nöjdhet, trygghet, tillgång till cykelinfrastruktur, framkomlighet i cykelvägnätet, cykelklimat samt cykelns prioritet i kommunen

Kommunerna som deltar delas in grupperna; stora, mellanstora och små kommuner. Växjö kommun ingår i gruppen mellanstora kommuner som har 50 000 – 100 000 invånare.

Mätningen bygger på att tillräckligt många cyklister i respektive kommun svarar på ett antal frågor om hur det är att cykla i sin kommun. För mellanstora kommuner 75 st. I Växjö svarade fler än 400 cyklister.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2020