Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vill ditt företag bygga flerbostadshus i Braås?

Växjö kommun har tagit fram nio villatomter och två flerbostadshustomter i en första etapp av ett nytt bostadsområde vid sjön Örkens västra strand i Braås. Nu finns det möjlighet att lämna intresseanmälan för byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Drevs-Rödje 1:28 och Drevs-Rödje 1:29 på 4 356 kvadratmeter respektive 3 114 kvadratmeter.

Detaljplanen för fastigheterna reglerar bland annat:

  • Bostäder upp till två våningar
  • 25 procent av fastighetsarean får bebyggas
  • Minsta fastighetsstorlek på 3 000 kvm

Växjö kommun tar nu in intresseanmälningar från aktörer som vill bygga flerbostadshus i Braås. Om ditt företag är intresserad av att bygga flerbostadshus i Braås, skicka in er intresseanmälan med en kort beskrivning av ert bolag och en kort beskrivning av trolig bebyggelse. Vi vill ha er intresseanmälan senast den 23 oktober 2020 till mikaela.augustsson@vaxjo.se.

Detaljplanen och planbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Tomterna ligger vid sjön. Tomterna ligger på varsin sida av järnvägen där Carl Lihnells väg möts.

Fastigheternas placering

Senast uppdaterad: 13 oktober 2020