Nya taxor och tider för parkering i Växjö från den 1 januari 2021

Från och med 1 januari 2021 justeras den avgiftsbelagda parkeringen i Växjö. I zon 1 blir timtaxan oförändrad, men tiden för avgift förlängs på vardagarna. I zon 2 höjs timtaxan. Det blir fortsatt förmånligt att parkera i centrala Växjö under lördagar och söndagar.

Kommunfullmäktige fattade i december 2019 beslut om att parkeringsavgifterna på kommunala parkeringar skulle justeras under våren 2020. På grund av Coronpandemin beslutades att höjningen skulle skjutas på framtiden. Istället infördes kostnadsfri parkering under en period för att gynna cityhandeln och därefter bestämdes att avvakta med justeringen till 1 januari 2021.

Beslutet innebär följande:

  • I zon 1 blir avgiften om 18 kronor per timme oförändrad, men tiden för avgift förlängs till 09.00-21.00 vardagar. Dag före helgdag (lördag) gäller avgift klockan 09.00-12.00, övrig tid avgiftsfritt.
  • I zon 2 höjs timtaxan till 10 kronor per timme (nuvarande 5 kronor per timme). Dagtaxan höjs till 40 kronor per dag (nuvarande 30 kronor per dag) och månadsbiljetten höjs till 650 kronor per månad (nuvarande 450 kronor per månad). Lördagar och söndagar är det avgiftsfritt som tidigare.
  • Parkeringshuset WTC och Drottninggatan. Avgiften 18 kronor per timme förblir oförändrad men tiden för avgift förlängs till 09.00-21.00 vardagar. Dag före helgdag (lördag) gäller avgift klockan 09.00-12.00. Övrig tid oförändrat, det vill säga 5 kr/timme dygnet runt.
  • Möjligheter till flerdygnsparkering utökas genom att kvarteret Fabriken blir 7-dygnsparkering.
  • De avgiftsfria korttidsparkeringarna kommer att behållas, men vissa justeringar kan förekomma i arbetet med ny skyltning.
  • Avgift för laddning kommer framöver att införas på kommunala parkeringar. Avgift kommer att betalas separat via app, då laddstolpe kan stå på parkering med eller utan taxa.

Det finns cirka 2 500 kommunala parkeringsplatser i Växjö centrum och avgiften kan betalas på olika sätt. De parkeringsappar som fungerar på de kommunala parkeringsplatserna är Easy park och Parkster. Alla parkeringsautomater tar kontokort. Vid de stora parkeringsytorna med strategiska lägen är det också möjligt att betala med mynt.

Läs mer om parkering här på webbplatser. Här finns bland annat information om var du hittar parkeringsautomater med olika betalningsmöjligheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2020