Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Renovering av muren i Räppe hamn

Växjö kommun renoverar just nu delar av hamnen i Räppe. Det är en mur på den östra sidan som har rasat på flera ställen och kan vara en risk för personer som vistas i närheten.

Bassängen har tömts på vatten och ett nytt kantstöd håller på att sättas på plats. Efter det ska kantstenen läggas tillbaka och förankras. Arbetet kommer att vara klart i december.

- Eftersom miljön är av riksintresse ur kulturhistorisk synvinkel genomför vi renoveringen med så små förändringar som möjligt. Sett från ovan ska kajkanterna inte förändras alls och befintlig natursten återanvänds vid kajkanten, säger Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig i Växjö kommun.

Räppe båthamn är en hamn med anor. Den anlades av Helgasjöns och Toftasjöns kanalaktiebolag och stod klar 1870. Båthamnen, Räppe kanal och upprensade farleder i Helgasjön och Toftasjön var förr viktiga transportleder och bidrog till att utveckla Räppe som ett tidigt industriellt centrum i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljat bidrag för antikvariska merkostnader i projektet.

Senast uppdaterad: 9 november 2020