Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny järnvägsbro byggs i Bäckaslöv

Arbetet med nya området Bäckaslöv pågår för fullt. Trafikverket och Växjö kommun arbetar för tillfället med att förbereda vägar i nya bostadsområdet och under veckan kommer en ny järnvägsbro att lyftas på plats. Arbetet gör att tågtrafiken stängs av mellan Växjö och Alvesta från 10 november till och med natten till 16 november.

Växjö kommun arbetar med det nya området Bäckaslöv i Växjö och nya vägen genom området, Bäckaslövsesplanaden, som sträcker sig från Söderleden i öster till Marketenterivägen i nordväst. Bäckaslövsesplanaden ger trafikanterna ett alternativ till Storgatan och gör det möjligt att ta sig mellan stadens södra delar och västra infart. Trafikverket ansvarar för att bygga den västra delen av esplanaden samt en passage under järnvägen för bilar, gående och cyklister.

- Järnvägsspår är ofta en barriär genom städer men med den här nya vägpassagen under järnvägen kan vi knyta ihop Växjös västra och södra delar. Det ger stora nyttor för den nya stadsdelen Bäckaslöv och avlastar samtidigt andra högtrafikerade vägar i staden, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare på Växjö kommun.

Tågavstängning den 10-16 november - buss ersätter

Järnvägsbron har under året byggts bredvid järnvägen och ska under vecka lyftas på plats. Det kräver en totalavstängning av järnvägen genom Växjö från kvällen den 10 november till och med natten till den 16 november.

- Vi har förberett så mycket som möjligt, nu kommer det vara några intensiva dygn. Det är ett komplicerat arbete där entreprenören Skanska först måste schakta och spränga för att göra en öppning i banvallen. Sedan ska den 1 600 ton tunga bron lyftas på plats med stor precision. 16 november ska tågen rulla igen och då ska allt vara klart, säger Matilda Virefjäll, projektledare på Trafikverket.

Arbetet med järnvägsbron påverkar Krösatågen, Öresundståg och SJ-tåg mellan Växjö och Alvesta, samt mellan Växjö och Gemla. Tågen däremellan ersätts med bussar, det kommer därför ta längre tid än vanligt att resa under de dagar som arbetet pågår. Både från Växjö och Alvesta kommer ersättningsbussar att avgå var 20:e minut.

- Vi hoppas att de som kan väljer andra färdsätt både på grund av tågstoppet men också på grund av de särskilda restriktioner som nu gäller för Kronobergs län, säger Rolf Andersson, Länstrafiken Kronoberg.

Mer information om resor under tågstoppet finns hos Länstrafiken Kronoberg Länk till annan webbplats..

När järnvägsbron kommit på plats och passagen är klar återstår en del arbeten. Bland annat ska en ny gång- och cykelbro byggas parallellt med järnvägsbron. Trafikverkets entreprenad ska vara färdig sommaren 2021 och hela Bäckaslövsesplanaden senhösten 2021.

Senast uppdaterad: 10 november 2020