Vill ditt företag bygga bostäder i Bredvik?

Nu startar en markanvisningstävling för fastigheterna Vinden 1, Molnet 1 och Vädret 1 i Bredvik, Växjö stad. Samtliga fastigheter gör det möjligt för bostadsbebyggelse och är en del av utbyggnaden för stadsutvecklingsområdet Bredvik.

Markanvisningstävlingen kommer att genomföras i två steg och vi vill ha din intresseanmälan senast den 18 december 2020.

- Vi är glada över att kunna genomföra ytterligare en markanvisningstävling i Bredvik. Bredvik är ett attraktivt bostadsområde med tillgång till skola och snart även en lekplats och en ny gångstig utmed och över Norra Bergundasjön, säger Mikaela Augustsson, mark- och exploateringsingenjör.

Mer information om markanvisningstävlingen, intresseanmälan och relaterade handlingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2020