Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Andelen verksamhetsmark har ökat under de senaste åren

Andelen planlagd verksamhetsmark i kommunen har ökat från 82 hektar till 124 hektar från 2018 till idag – en ökning på drygt 40 hektar på två år. Det visar en sammanställning som nu är klar. Fortfarande är efterfrågan på verksamhetsmark stor i kommunen och arbetet med att ta fram ny mark är en prioriterad fråga de kommande åren.

2017 gav kommunstyrelsen uppdrag om att intensifiera arbetet med att ta fram mer verksamhetsmark för att näringslivet skulle ha tillgång till säljklar verksamhetsmark i Växjö både på lång och kort sikt. Sammanställningen, som nu är klar, visar att ytterligare 40 hektar kommunal verksamhetsmark har tagits fram sedan dess, framförallt i Nylanda och Ekeberg i Växjö. Under perioden 2018-2020 har Växjö kommun samtidigt sålt 20 hektar kommunal verksamhetsmark till näringslivet.

- Det finns en efterfrågan på verksamhetsmark och kommunens ambition är att alltid ha säljklar mark för att tillgodose näringslivets behov. Det är ett pågående arbete och ett måste för framtiden. Ett växande näringsliv är viktigt och skapar fler jobb i vår kommun, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan uppdraget gavs 2017 har mark tagits fram i:

  • Nylanda verksamhetsområde med 140 hektar, varav 31 procent ägs av Växjö kommun och resterande av Hovs Mark och maskin.
  • Ekeberg verksamhetsområde med 17 hektar.
  • Norremark med 1,35 hektar.

Utöver den planlagda verksamhetsmarken köpte kommunen 2019 även 160 hektar mark väster om Nylanda som är tänkt att utvecklas för framtida behov av verksamhetsmark.

- Det har hänt mycket de senaste åren. Att ta fram ny verksamhetsmark i den omfattning och inom den tid som krävs ställer stora krav på organisationen och på resurser för investeringar. Det tar tid att ta fram mark men det är samtidigt en prioriterad fråga, säger Paul Herbertsson, planeringschef.

I Växjö kommun finns nu 124 hektar planlagt verksamhetsmark varav 80 hektar i Växjö stad och 44 hektar i tätorterna. Det finns fortfarande verksamhetsmark tillgänglig både på Nylanda och på Ekeberg.

Karta över all tillgänglig verksamhetsmark Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022