Nya riktlinjer för en attraktiv och tillgänglig stad

Växjö kommun har tagit fram nya riktlinjer för utformning av stadsmiljön. Syftet är att alla aktörer som bidrar till Växjös stadsmiljö ska arbeta på ett gemensamt sätt.

Kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer för hur Växjö stadskärna ska förvaltas och utvecklas. Det handlar om markmaterial, utrustning, belysning, träd och planteringar, offentlig konst, uteserveringar, skyltar, tillgänglighet, färgsättning med mera. Riktlinjerna är en vägledning för hur offentlig mark i stadskärnan ska utformas och kan användas både av kommunen och externa aktörer.

- Vår stadsmiljö är en viktig del i hur kommunen uppfattas och om våra invånare och besökare trivs här eller inte. För att nå en god stadsmiljö behöver vi samverka och ha en gemensam bild av hur vi vill att stadsmiljön ska vara. Riktlinjerna ska ses som ett stöd och verktyg att använda för alla inblandade, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Riktlinjerna ska användas i samband med ombyggnader, upprustningar och i driften av stadsmiljön. De ska också underlätta för bland restaurangerna när de vill utforma sin uteservering. Genom råd och riktlinjer för gestaltning av offentliga utomhusmiljöer i centrum är målet att bidra till ett attraktivt centrum som människor vill vistas i, röra sig till och igenom.

- Vid stora förändringar är det viktigt att ställa krav på utformningen av de offentliga rummen så stadskärnan behåller och förstärker sin attraktivitet som mötesplats för både invånare och besökare. De nya riktlinjerna gör det lätt att göra rätt, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Riktlinjer för utformning av stadsmiljö , 15 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2021