Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny ekonomisk prognos för Växjö stations- och kommunhus

Årets första ekonomiska sammanställning för byggnationen av Växjö stations- och kommunhus är klar och visar på ytterligare kostnadsförbättringar jämfört med tidigare prognoser. Den nya prognosen visar en prognostiserad kostnad på 580 miljoner.

Dagens prognos visar en kostnad på 580 miljoner, vilket är minskade kostnader på ytterligare 7,2 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna beror, till stor del av att projektet nu är i slutfasen och därmed uppstår färre nya kostnader, färre arbetskostnader och mindre kostnader för maskiner och förbrukningsmaterial.

- När partneringavtalet skrevs med Skanska 2017 var riktkostnaden för byggprojektet på 585 miljoner. Det är därför glädjande att vi nu ligger under den riktkostnaden trots de tilläggsbeställningar på cirka 40 miljoner som gjorts sedan dess. Jag är stolt och glad över det intensiva arbete som pågått de senaste åren i att få ned kostnaderna och att skapa en byggnad för medarbetare, invånare och besökare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande

Tabell över ekonomisk prognos för Växjö stations- och kommunhus


P1 - 2019

P2 – 2019

P3 – 2019

P4 – 2020

P1 – 2020

P2 – 2020

P3 – 2020

P4 – 2020

P1 - 2021

Skanskas prognos

649 miljoner

644 miljoner

643 miljoner

638 miljoner

626,5 miljoner

615 miljoner

597 miljoner

588 miljoner

580 miljoner

Vöfabs prognos

636 miljoner

637 miljoner

636 miljoner

630 miljoner

626 miljoner

615 miljoner

597 miljoner

588 miljoner

580 miljoner

Kostnaden för Skanskas byggnation av Växjös nya stations- och kommunhus är, enligt prognosen, på 580 miljoner. Avtalet med Skanska innehåller även ett index som reglerar entreprenörens kostnadsutveckling. Vid kontraktsskrivningen var summan inklusive index på 613 miljoner (585 miljoner + 28 miljoner). I dagens prognos är den jämförbara summan 604 miljoner. Detta beror bland annat på att byggnationen flyter på och att man tagit vissa kostnader tidigare än beräknat.

- Projektet närmar sig sitt slut och snart är det dags att helt lämna över byggnaden till Växjö kommun och Jernhusen. Vi kommer fortsatt att följa upp kostnaderna tills projektet är helt avslutat. Det är genom vår gemensamma projektstyrning och hårt arbete i projektets alla delar som vi fått ned prognoserna och byggt ett stations- och kommunhus för medarbetare, invånare och besökare med hög kvalitet, säger Tony Söderena, projektledare på Vöfab.

Första besökarna kan tas emot i maj

Slutbesiktning av Växjös nya stations- och kommunhus är klar och i mitten på mars tar Växjö kommun officiellt över huset. Hela Växjös nya stations- och kommunhus öppnar upp för allmänheten i augusti men redan den 27 maj planeras kommunhusdelen öppna och kommunen välkomnar de första besökarna till Norra Järnvägsgatan 7.

Om den ekonomiska prognosen

Prognosen presenteras och sammanställs av Ernst & Young, kommunens externa konsult. Skanskas prognosrapporter ligger till grund för sammanställningen, vars siffror endast är beräkningar. Ernst & Young utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö stations- och kommunhus. I prognosen finns inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022