Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Så ska Växjö kommun utvecklas

Växjö kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som beskriver hur kommunen fysiskt ska utvecklas. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste verktyg i att beskriva hur kommunen på lång och kort sikt ska utvecklas. Nu kan du som invånare och företag lämna synpunkter på förslaget fram till den 11 maj 2021.

Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad med ett stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker, kultur, idrott och fritidsaktiviteter. Den största utvecklingen kommer att ske i Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Hollstorp samt längs Teleborgsvägen. Det ska även vara möjligt för ett starkt och framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer och de mer ytkrävande och störande verksamheter ska kunna expandera i området runt flygplatsen.

- Växjö kommun har under de senaste åren haft en hög befolkningstillväxt och antalet företagsetableringar och växande företag har följt samma utveckling. Vi är en stark och attraktiv kommun. Det ska vi fortsätta att vara även i framtiden genom att alltid vara på tårna och våga gå före. Arbetet med att attrahera morgondagens invånare, företag och besökare börjar redan idag, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

För första gången är översiktsplanen helt i digital form, vilket gör den interaktiv och du ska enkelt hitta information om just det du söker. Den nya översiktsplanen kommer ständigt hållas uppdaterad och aktuell.

Vad säger den nya översiktsplanen?

Översiktsplanen pekar ut Lammhult och Braås tillsammans med Rottne och Ingelstad som orter som ska stärkas som bostads-, arbets-, handels- och serviceort och som ska serva ett större område. Bostadsbyggandet ska prioriteras till Växjö stad, Gemla och Ingelstad.

Översiktsplanen fokuserar även på god infrastruktur för kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar så att du i din vardag ska kunna ta dig fram utan bil. Bland annat pekar man ut en gång- och cykelväg mellan Gemla och Växjö som högt prioriterad, fler stationer i Växjö stad samt dubbelspår på järnvägen mellan Växjö och Alvesta.

- De stora förändringarna från samrådet förra året är bland annat att vi tydliggjort byggande på jordbruksmark, tydligare fokus på landsbygden samt gjort en fördjupning av området i Räppe där man planerar för ett nytt sjukhus, säger Rasmus Leo, planarkitekt.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022