Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Regional enighet om kommande infrastruktursatsningar

I fredags presenterade regeringen sin proposition för infrastrukturåtgärder. Detta blev startskottet i att ta fram en ny nationell och regional plan för infrastruktursatsningar de kommande 10 åren. Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg samt Alvesta och Lessebo kommun går nu ihop och pekar ut de regionalt viktiga projekten som de vill ha med i dessa planer.

Tillsammans har Region Kronoberg samt kommunerna Växjö, Lessebo och Alvesta kommit överens om en regional och kommunal medfinansiering av dubbelspårsutbyggnaden mellan Växjö och Alvesta. Utöver detta är Region Kronoberg och Växjö kommun överens om finansiering av ny station i Räppe samt utveckling av Norrleden och Södra länken som viktiga infrastruktursatsningar framöver. I de utpekade projekten är kommunerna och regionen beredda att betala viss del mot att regeringen betalar resterande.

- Bra infrastruktur är viktigt för den regionala utvecklingen, för tillväxten och jobben. Jag är glad över att vi har en regional enighet om behovet och vilka ytterligare satsningar som krävs. Vi är dessutom beredda att satsa för en utveckling av infrastrukturen. Vår förhoppning är nu att dessa projekt ska vara med bland de prioriterade åtgärderna i den nationella planen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu kommer avsiktsförklaringar tecknas med Trafikverket som i sin tur lämnar in dessa som underlag till prioriteringen i nationell plan av regeringen. Beslut om nationell plan med åtgärder planeras tas 2022.

- Insatserna handlar om att utveckla en region på språng. Dubbelspårsutbyggnaden är en god investering i en liten sträcka – av stor betydelse. Med respekt för Kronobergarna måste vi satsa på en infrastruktur som skapar ökad tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 21 april 2021