Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Träd vid Linnégatan tas ner 28 april -risk för köer i trafiken

Den 28 april stängs delar av Linnégatan i Växjö av för trafik. Anledningen är att flera träd kommer att tas ner i förebyggande syfte. Under tiden är det begränsad framkomlighet och risk för köer i trafiken.

Totalt är det 13 träd på sträckan mellan Linnérondellen och Norra Esplanaden som behöver tas ner eftersom de har drabbats av omfattande röta.

- Visst kan det kännas tråkigt att ta ner stora och ståtliga träd som stått i århundraden, men i det här fallet är det nödvändigt. Vi måste prioritera säkerheten och dessa träd bedöms vara riskträd som skulle kunna skada både människor och egendom, säger Sebastian Morin, tekniska förvaltningen.

Under tiden för trädfällningen kommer trafiken på aktuella sträckan att beröras hela dagen genom avstängningar i etapper/kvartersvis. Med tanke på den täta trafiken på Linnégatan finns det risk för köer.

Vad kan du göra som trafikant?

  • Planera din resa för att undvika köer.
  • Kör gärna på annan tid än i rusningstid.
  • Var ute i god tid.
  • Välj en annan väg om du har möjlighet.

Efter att träden fällts fortsätter arbetet med säkerhetsbeskärning av kvarvarande träd utmed hela Linnégatan. Det arbetet kommer att pågå under en längre period. Vi ber dig visa hänsyn och köra försiktigt eftersom området är en arbetsplats.

Inför arbetet med att ta ner träden har kommunen fått tillstånd från länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen utreder nu hur framtida åtgärder och återplantering ska ske. Mitt i allén finns en stor stensatt kulvert i granit som är 200 år gammal och som används för dagvatten. Det innebär svårigheter med att gräva och plantera i området.

Senast uppdaterad: 26 april 2021