Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vill ditt företag bygga flerbostadshus i Braås?

Växjö kommun har tagit fram nio villatomter och två flerbostadshustomter i en första etapp vid sjön Örkens västra strand i Braås. Nu finns det möjlighet för ditt företag att bygga flerbostadshus på fastigheterna Drevs-Rödje 1:28 och Drevs-Rödje 1:29 på 4 356 kvadratmeter respektive 3 114 kvadratmeter.

Enligt detaljplanen för fastigheterna gäller bland annat:

  • Bostäder upp till två våningar
  • 25 procent av fastighetsarean får bebyggas
  • Minsta fastighetsstorlek är 3 000 kvadratmeter

Fastigheterna är inte grovterrasserade och du måste börja bygga inom 2 år från att avtal skrivs med kommunen. Tomtpriset är 100 kronor per kvadratmeter exklusive anslutningsavgifter.

Om ditt företag är intresserad av att bygga flerbostadshus på en eller båda tomterna i Braås, kontakta mikaela.augustsson@vaxjo.se med en kort beskrivning av ert bolag och en kort beskrivning av trolig bebyggelse.

Detaljplanen och planbeskrivningen Länk till annan webbplats.

Tomterna ligger vid sjön. Tomterna ligger på varsin sida av järnvägen där Carl Lihnells väg möts.

Fastigheternas placering

Senast uppdaterad: 7 mars 2022