Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Del av Norra Järnvägsgatan stängs tillfälligt av

Arbetet på stationsområdet i Växjö fortsätter. Den 9 augusti till 17 december 2021, kommer det att vara begränsad framkomlighet på Norra Järnvägsgatan, mellan korsningen med Kungsgatan och västerut till väster om nya stations- och kommunhuset.

Under tiden som arbetet pågår kommer busstrafiken att gå via nya Raoul Wallenbergs gata som ligger på andra sidan det nya stations- och kommunhuset, närmast järnvägsspåren.

Besökare och hyresgäster till verksamheter längs Norra Järnvägsgatan, kommer att kunna ta sig till lokaler, butiker och restauranger till fots. Gående kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet på trottoaren längs gatans södra sida.

När arbetet med Norra Järnvägsgatan är klart i december kommer gatan återigen att bli en bussgata men med bredare trottoarer, ny belysning och träd längs med den norra sida.

Norra Järnvägsgatan är avstängd mellan korsningen med Kungsgatan och västerut till väster om nya stations- och kommunhuset

Röd markering visar avstängd sträcka

Senast uppdaterad: 3 augusti 2021