Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Beslut om fortsatt projektering för Kvarteret Fabriken

Idag beslutade kommunstyrelsen om fortsatt projektering gällande det nya parkeringshuset bakom polishuset i Växjö. Kommunstyrelsen gav även Vöfab i uppdrag att fortsätta arbetet med projektering och anbudsförfrågan.

Skiss över kvarteret Fabriken, där parkeringshuset är markerat i färg.

Parkeringshuset markerat i färg, kvarteret Fabriken. Idéskiss: LBE Arkitekter

Parkeringshuset planeras innehålla cirka 520 parkeringsplatser, inklusive platser för elbilar. Detta för att få fler parkeringsplatser i centrala Växjö. Parkeringshuset ska även fungera som parkeringsresurs till Växjös nya stations- och kommunhus samt åt de bostäder och verksamheter som planeras i området.

-Det känns bra att tillmötesgå behovet av fler parkeringsplatser när Växjö växer. De kommuninvånare och besökare som väljer bilen för att resa in till stadskärnan för arbete och nöje ska känna att det är enkelt att parkera bilen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vöfab kommer nu att påbörja projektering och preliminärt räknar de med att lämna ut anbudsförfrågan i oktober.

Bakgrund

En parkeringsstrategi visar att det behövs ett parkeringshus för att öka tillgängligheten till centrum eftersom antalet parkeringsplatser i centrum minskat i samband med förtätning av staden samtidigt som antalet invånare ökar.

Mer information om Växjös trafikutveckling.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022