Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya parkeringsregler på Söder och Väster

Från och med den 20 september kommer parkeringszon 2 utökas i stadsdelarna Söder och Väster i Växjö. Det görs för att skapa en bättre trafikmiljö och förbättra framkomligheten.

Kommunen ser ett ökat problem med att allt fler väljer att parkera på gatorna på Söder och Väster. Båda områdena har en äldre gatustruktur med smala gator, inga trottoarer och är inte utformade för att många bilar parkerar på gatorna under längre tid. Med dessa åtgärder blir det en bättre och säkrare trafikmiljö samtidigt som framkomligheten och tillgängligheten ökar.

Parkeringszon 2 gäller vardagar klockan 09.00.00-18.00 med tillåten uppställning 48 timmar och parkeringsförbud på den motsatta sidan. Under kvällar och helger kommer parkering vara avgiftsfri som i övriga zon 2.

Du betalar din parkering via parkeringsapp.


 • Bäckaslövsvägen
 • Valhallagatan
 • Frejagatan
 • Friggagatan
 • Odingatan
 • Telestadsgatan
 • Skånegatan
 • Södergatan
 • Hallandsgatan
 • Värendsgatan
 • Skogsgatan

På Väster införs förändringen på hela eller delar av följande gator:

 • Seminarievägen
 • Vårvägen
 • Vintervägen
 • Ekelundsgatan
 • Falkgatan
 • Norra Ringvägen
 • Norra Doktorsgatan
 • Folkungagatan
 • Pilgatan
 • Viktor Rydbersgatan
 • Oskarsgatan
 • Vikingagatan
 • Lidhemsgatan
 • Anteliigatan
 • Skärvavägen

I samband utökade parkeringszoner införs också nytt parkeringsförbud på hela eller delar av:

 • Södra Ringvägen
 • Bergundavägen
 • Värendsgatan
 • Ringsbersgsvägen
 • Solbergsvägen
 • Flintvägen
Senast uppdaterad: 7 mars 2022