Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klart: Mjöbäck bygger bostäder på Torparängen

Växjö kommun har haft en markanvisningstävling för fastighet på Torparängen i Växjö, där alla företag haft möjlighet att lämna in intresseanmälan för att bygga bostäder. Nu är det klart att Mjöbäck vunnit tävlingen.

Illustration över hus i trä med grått tak

Illustration: Mjöbäck

- Mjöbäcks visar på en fin helhetslösning där bostäder och utemiljö harmonierar fint med Torparängen som helhet. De skapar en attraktiv boendemiljö med stort fokus på sociala värden, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare för Torparängen.

Mjöbäcks projektidé är en hybrid mellan småhusbebyggelse och flerbostadsbebyggelse, där radhusliknande bostäder staplas ovanpå mindre marklägenheter. I det vinnande förslaget finns 12 marklägenheter med två rum och kök på cirka 55–56 kvadratmeter samt 12 radhus/etagelägenheter på 4–5 rum och kök på cirka 118–128 kvadratmeter. Bostäderna kommer att byggas i trä och som bostadsrätter.

De mindre lägenheterna på markplan har egna uteplatser och små trädgårdar både mot gatan och mot gården. Etagelägenheterna planeras ha en takterrass samt franska balkonger.

Om markanvisningstävling

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på vissa villkor köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bygga bostäder på området.

Om Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön på norra delen av Teleborg. Här har det bland annat byggts en ny förskola, bostäder och en ny park. Byggnationen av bostäder pågår och när området är färdigbyggt kommer det att finnas cirka 300 bostäder, både villor, hyresrätter och bostadsrätter.

Torparängen är även en träbyggnadsarena. Här har Linnéuniversitetet i ett forskningsprojekt studerat hela processen, från planering till färdig byggnation i samarbete med Växjö kommun, VKAB och byggherrarna på området.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022