Vägarbete på riksväg 25 begränsar framkomligheten

Hastigheten på väg 25 vid trafikplats Öjaby har sedan en tid varit sänkt till 30 km/timmen. Anledningen är ett ras i vägslänten som beror på en misslyckad borrning för vatten- och avloppsledningar. Från och med 29 oktober och under två veckor kommer arbete pågå med att åtgärda skadan och lägga ledningarna.

Under tiden som arbetet pågår kommer endast ett körfält i vardera riktning att vara öppet och hastigheten kommer att vara 30 km/timmen.

- Det är en väldigt trafikerad sträcka så tänk på att köra försiktigt förbi arbetsområdet och som bilist måste du räkna med att det kan bli köer och längre restider under tiden arbetet pågår, säger Mikael Johansson, projektledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2021