Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Brygga byggs i Södra Bergundasjön

Växjö kommun har ambitionen att anlägga en brygga i Södra Bergundasjön vid bostadsområdet Torparängen i Växjö. Länsstyrelsen sa under måndagen ja till kommunens anmälan om att få bygga bryggan.

Växjö kommun kommer att påbörja förberedelser med målsättningen att ha bryggan klar till sommaren 2022.

- Jag är glad att vi nu äntligen fått klartecken och kan börja förbereda arbetet med förhoppning att ha bryggan på plats för invånare och besökare till badsäsongen 2022. Med bryggan i Torparängen blir våra fantastiska sjöar ännu mer tillgängliga samtidigt som vi gör det med respekt för djur och natur, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande tekniska nämnden.

Bakgrund

Växjö kommun gjorde år 2020 en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Kronobergs län i syfte att få anlägga en badbrygga i Södra Bergundasjön. Länsstyrelsen har två gånger avslagit kommunens anmälan med hänvisning att ärendet ska hanteras av Mark- och miljödomstolen. Växjö kommun har överklagat länsstyrelsens beslut till just Mark- och miljödomstolen som båda gångerna beslutat att det ska hanteras av länsstyrelsen. Mark- och miljödomstolens senaste beslut kom i början av oktober. Den 8 november gav länsstyrelsen klartecken för bryggan.

Nyhet 2021-04-16: Länsstyrelsen avslår ansökan om brygga – Växjö kommun överklagar

Senast uppdaterad: 9 november 2021