Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Slutkostnadsprognos för Växjö stations- och kommunhus klar

Idag presenterade Ernst & Young en slutkostnadsprognos för byggnationen av Växjö stations- och kommunhus. Dagens prognos visar en kostnad på 569 miljoner, vilket är en minskning med 16 miljoner jämfört med riktkostnaden vid kontraktsskrivning.

Växjö kommun har under 3 år löpande följt upp kostnaden för byggnationen av Växjö stations- och kommunhus. Byggnaden invigdes den 27 september och idag kom Ernst & Youngs slutkostnadsprognos. Under december kommer byggherren Vöfab och Växjö kommun göra en slutrapport med bland annat en sammanställning av slutkostnaden.

2017 skrevs avtalet med Skanska med en riktkostnad på 585 miljoner. Att slutkostnadsprognosen nu ligger på 569 miljoner beror bland annat på tydlig projektstyrning, bra samarbete mellan entreprenör, byggherre och kommun, samt att arbetet flutit på bra. Kostnader som tidigare varit prognostiserade har även gett lägre pris än vad som varit prognostiserat.

- Jag är glad och stolt över att vi med bra samarbete, styrning och engagerade medarbetare lyckats få ned kostnaderna kontinuerligt. Att slutkostnadsprognosen dessutom ligger lägre än vad den gjorde vid kontraktsskrivningen trots att det även tillkommit ytterligare beställningar under projektets gång på cirka 40 miljoner visar på ett gediget och långsiktigt arbete i att arbeta ned kostnader på cirka 56 miljoner. Tillsammans med flera parter har vi skapat en mötesplats för invånare, besökare och medarbetare, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Avtalet med Skanska innehåller även ett index som reglerar entreprenörens kostnadsutveckling. Vid dagens prognos är indexberäkningen fastställd till 24,8 miljoner. Det gör att dagens prognos med index är cirka 594 miljoner (569 + 24,8 miljoner). Vid kontraktsskrivningen var summan inklusive index på 613 miljoner (585 miljoner + 28 miljoner).

Om den ekonomiska prognosen

Prognoserna har under byggnationen presenteras och sammanställs av Ernst & Young, kommunens externa konsult. Skanskas prognosrapporter har legat till grund för sammanställningen. Ernst & Young utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö stations- och kommunhus. I de sammanställningar som Ernst & Young gör finns därför inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med.

Prognosens utveckling

Tabell över prognosems utveckling


Skanskas prognos

Vöfabs prognos

Prognos 4–2021

569 miljoner

569 miljoner

P3 - 2021

570 miljoner

570 miljoner

P2, 2021

578 miljoner

578 miljoner

P1-2021

580 miljoner

580 miljoner

P4-2020

588 miljoner

588 miljoner

P3-2020

597 miljoner

597 miljoner

P2-2020

615 miljoner

615 miljoner

P1-2020

626,5 miljoner

626 miljoner

P4-2019

638 miljoner

630 miljoner

P3-2019

643 miljoner

636 miljoner

P2-2019

644 miljoner

637 miljoner

P1-2019

649 miljoner

636 miljoner

Senast uppdaterad: 7 mars 2022