Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Så här jobbar Växjö kommun med snöröjning

Vid snö eller halka är det över 55 mil kommunala gator och 17 mil cykelväg som ska snöröjas och halkbekämpas. För att snöröja effektivt följer Växjö kommun en prioritetsordning.

På gång- och cykelvägar snöröjer kommunen efter avslutat snöfall om minst 3 centimeter. På gator och vägar gäller 8-10 centimeter beroende på vind och snökonsistens. De större trafiklederna och gång- och cykelvägar har första prioritet.

Prioritet 1

  • Vägar för viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis och sjukhus.
  • Huvudvägnät för cykelbanor.
  • Vägar med mycket trafik under vissa perioder (till exempel pendlartrafik) eller under hela dygnet.
  • Vägar för kollektivtrafik.
  • Infartsvägar till exempelvis industriområden och handelsområden.

Prioritet 2

  • Större bostadsgator eller gator med mindre trafik.
  • Gång- och cykelvägar med mindre trafik.
  • Villagator och andra allmänna ytor snöröjs som prioritet tre. Fokus ligger då i första hand på särskilda boenden för äldre, skolor och förskolor. Parkeringsplatser snöröjs i regel under natten.

Snöröjning och vad du som fastighetsägare har för ansvar.

Följ vädervarningarna på SMHI

SMHI har utfärdat en gul varning för Kronobergs län under tisdagen. Det är den lägsta varningsnivån. Läs mer och följ läget på smhi.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 30 november 2021