Norra Järnvägsgatan planeras öppna i januari

Under hösten 2021 har arbetet med del av Norra Järnvägsgatan i Växjö pågått för fullt. Den nya bussgatan med bredare trottoarer, ny belysning och träd planerades vara klar i december men med anledning av vädret behövs ytterligare tid att färdigställa gatan. Ny tid för öppning planeras till januari 2022.

- Arbetet har flutit på bra under hösten men sedan kom det rejält med snö och kyla. Vi har haft med i planeringen att detta skulle kunna hända men kylan och snön kom både tidigare och kraftigare, vilket gör att arbetena nu blivit försenade. Entreprenören jobbar på utifrån förutsättningarna men av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl samt att vissa arbetsmoment inte går att göra om det är för kallt, behöver de göra vissa arbeten vid det mildare väder som nu väntas komma. Även att markvärmesystemet nu är igång kommer att hjälpa till i arbetet, berättar Sofia Iderheim, projektledare för stationsområdet.

Den nya bussgatan och trottoarerna planeras öppna under andra halvan av januari, under förutsättning att det inte blir kallare väder igen.

Den lamparmatur som kommer att vara på plats vid öppningen är tillfällig och kommer att bytas ut i början av 2022. Detta beror på försening i leveransen på grund av covid-19.

Träden längs den norra sidan kommer att planteras under våren.

Senast uppdaterad: 13 december 2021