Stor uppfräschning av parker, lekplatser och vandringsplatser för ökad trivsel

Kommunens parker, lekplatser, badplatser och vandringsplatser samt andra offentliga miljöer har varit viktiga mötesplatser under pandemin. Arbetet med uppfräschning, ökad tillgänglighet och reparationer har pågått under hela hösten 2021 för att platserna fortsatt ska vara trivsamma för invånare och besökare.

Växjö kommun har närmare 100 lekplatser och flertalet parker. Förutom dessa ansvarar även kommunen för alla offentliga miljöer som varje år behöver underhållas och tas om hand för att kommunen ska vara trygg och trivsam för dig som invånare och besökare.

- Vi ser att våra offentliga miljöer har använts flitigt under pandemin vilket har inneburit ett ökat slitage. Vi ser nu över grus- och asfaltsgångar, reparerar lekplatsutrustning, parkbänkar, bryggor och möbler samt arbetar skade- och slitageförebyggande för att platserna fortsatt ska vara trivsamma för invånare och besökare, säger Sebastian Morin, planeringsingenjör.

Mer information om vad som har gjorts och vad som är på gång.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade att satsa 15 miljoner kronor för ökad trivsel, trygghet och upplevelser runt om i kommunen, efter det slitage som blivit med anledning av pandemin.

Växjö kommun satsar för ökad trivsel, trygghet och upplevelser

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2021