Arabyrondellen byggs om för ökad trafiksäkerhet

Med start i mitten av februari kommer Växjö kommun att bygga nya upphöjda cykelöverfarter i Arabyrondellen i Växjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten ytterligare. Arbetet kommer att pågå till sommaren 2022.

- Arbetet med att bygga cykelöverfarter längs med Mörners väg har pågått sedan 2019 och nu tar vi nästa steg. Genom nya upphöjda cykelöverfarter i Arabyrondellen får vi en ökad trafiksäkerhet såväl för cyklister som gående, berättar Björn Svensson, projektledare.

Påverkan på trafiken

Under tiden som arbetet pågår kommer framkomligheten i området att påverkas etappvis. Arbetet kommer att ske i en infart i taget vilket gör att tre infarter alltid kommer att vara öppna. Vid avstängningar kommer trafiken att ledas om via andra gator. Gående och cyklister kommer alltid att komma fram på en sida av gatan vid rondellen.

Boende samt kunder och leverantörer till verksamheter inom arbetsområdet kommer alltid att komma fram.

Senast uppdaterad: 7 mars 2022