Utökad sopsaltning av gång- och cykelvägar vid vinterväglag

Växjö kommun har investerat i ännu en sopsaltsvagn som gör att kommunen kan utöka sopsaltningen och hålla fler gång- och cykelsträckor rena från snö och is under vintern. Förhoppningen är att utökningen ska leda till att fler väljer cykeln året runt.

Sedan fem år tillbaka sopsaltar Växjö kommun fem populära gång- och cykelsträckor i Växjö stad. Sopsaltning innebär att en maskin sopar, plogar och saltar marken samtidigt, vilket gör att det blir rent på en gång.

Från och med vintersäsongen 2022 kommer Växjö kommun ha två maskiner som sopsaltar i Växjö stad. Tillskottet av ännu en sopsaltsvagn gör att sopsaltningen kan utökas med sträckorna från Arenastaden genom Öjaby till Postterminalen på Nylandavägen samt från Norremark till Sandsbro via återvinningscentralen till Sandsbro skola samt via Lenhovdavägen till Villa Vik i Sandsbro.

- För att få fler att välja cykeln som färdmedel behöver vi kunna erbjuda våra invånare en hög standard på våra gång- och cykelvägar året runt. Utökad sopsaltning är en del av det och ligger helt i linje med våra mål om att öka andelen resor som sker med cykel, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Sopsaltningen ersätter vanlig plogning och sandning och fungerar i temperaturer ned till cirka 7 minusgrader. Om det blir fler minusgrader är det traditionellt vinterunderhåll med plogning och sandning som gäller även på dessa sträckor.

- Tillskottet av ännu en sopsaltsvagn är mycket välkommet då vi har sett hur sopsaltningen bidrar till att fler väljer cykeln även vintertid. Genom att utöka sopsaltningen fortsätter vi att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i staden, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef Växjö kommun.

Sträckor som sopsaltas i Växjö stad från och med 2022

  • (NY) Fortsättningen från Arenastaden genom Öjaby till Postterminalen vid Nylanda
  • (NY) Fortsättningen på Sandsbrovägen från Erik Norbergs väg till Villa Vik i Sandsbro
  • (NY) Från Norremarksrondellen till Sandsbro skola via återvinningscentralen
  • Stationen – Universitetet
  • Runt Växjösjön
  • Storgatan (sträckan Liedbergsgatan – Arenastaden)
  • Liedbergsgatan (sträckan Storgatan – Pomonavägen)
  • Linnégatan/Sandsbrovägen (sträckan Norra Esplanaden – Erik Norberg väg)

Mer information

Snöröjning och halka

Senast uppdaterad: 7 mars 2022