Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sjuka träd tas bort längs Västra Esplanaden – nya planteras under våren

28 av träden längs Västra Esplanaden i Växjö är i dåligt skick och behöver tas ned av säkerhetsskäl. Arbetet kommer att ske den 15 februari. Nya träd kommer sedan att planteras under mars-april.

När kommunen besiktigade träd i Växjö centrum visade det sig att 28 av träden på Västra esplanaden har rötskador och riskerar att falla omkull. Det gör att träden nu kommer att tas ner och ersätts med nya lindar. Under tiden träden tas ned den 15 februari kommer det att vara begränsad framkomlighet då delar av området kommer att spärras av. Trafiken kommer att stängas av etappvis mellan Sandgärdsgatan och Norra Esplanaden. Trafiken regleras med vakter men det är stor risk för köbildning.

Vad kan du göra som trafikant?

  • Planera din resa och var ute i god tid.
  • Välj en annan väg om du har möjlighet.

- Det är tråkigt att vi nu behöver ta ner så stora träd men efter att ha undersökt dem, så är det i det här fallet nödvändigt. Vi måste prioritera säkerheten och att de inte skadar människor eller byggnader. Så snart vädret tillåter och tjälen släpper ur marken påbörjar vi att plantera nya träd som ska skapa grönska längs gatan, säger Sebastian Morin, planeringsingenjör.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022