Naturområde värnas och nya bostäder kan byggas i norra Öjaby

Under tisdagen beslutade kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för norra Öjaby (Öjaby 9:4 med flera). Den nya detaljplanen gör det möjligt att bygga fler bostäder samtidigt som den säkrar viktiga naturområden och gröna stråk.

- Att bo i Öjaby är populärt bland både befintliga och nya Växjöbor. Genom denna nya detaljplan skapar vi möjlighet för fler att kunna bosätta sig i Öjaby samtidigt som fler Öjabybor, kanske på ålderns höst, ges möjlighet att bo kvar i stadsdelen i ett mindre radhus eller kanske lägenhet. Samtidigt skyddar vi en stor del av skogsområdet för fortsatt rekreation där invånare och besökare kan röra sig och fortsätta att njuta av naturen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen godkänner 340 nya bostäder i form av villor och flerbostadshus för att bidra till en mer blandad bebyggelse i Öjaby. I de centrala delarna av planområdet, längs Helgövägen, och närmast travbanan, kan flerbostadshus i upp till fyra respektive sex våningar byggas. I övriga delar, där bostadsbebyggelse är tillåtet, kan bostäder i upp till två våningar byggas.

Det är Obos som äger marken där bostäderna ska byggas.

Senast uppdaterad: 16 februari 2022