Två sjuka träd tas ned i Teaterparken

Under torsdagen, den 24 februari, kommer två lönnar i Teaterparken i Växjö att tas ned. De är i dåligt skick och behöver tas ned av säkerhetsskäl. Kommunen planerar för återplantering av träden.

Två av träden i Teaterparken har rötskador samt sprickor i stammen och riskerar att falla. Det gör att träden nu kommer att tas ner. Kommunen planerar att på sikt återplantera träden men det är i dagsläget inte klart när detta kommer att bli.

Arbetet kommer att utföras under dagen den 24 februari. Vakter kommer att finnas på plats i parken för att hålla området runt arbetsområdet avstängt. Du som vanligtvis passerar i parken, tänk på att välja annan väg denna dag.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till att ta ned träden.

Senast uppdaterad: 23 februari 2022