Beviljat bygglov för parkeringshus Kvarteret Fabriken

Byggnadsnämnden gav idag bygglov till parkeringshuset på kvarteret Fabriken i Växjö. Parkeringshuset planeras innehålla cirka 520 parkeringsplatser, inklusive platser för elbilar och cirka 100 platser för cyklar. Parkeringshuset planeras byggas i centrum, vid parkeringen bakom polishuset.

Illustration framtagen av LBE arkitekter.

Illustration av parkeringshuset Kvarteret Fabriken framtagen av LBE arkitekter.

- Med parkeringshuset tillmötesgår vi behovet av fler parkeringsplatser i centrum. Invånare och besökare som måste ta bilen till ärenden i centrum ska kunna parkera bilen enkelt och tillgängligt. Det blir även en viktig resurs för de bostäder som ska byggas inom området på sikt, säger Rickard Karlsson, (L), byggnadsnämndens ordförande.

Växjö kommuns parkeringsstrategi visar att det behövs ett parkeringshus för att öka tillgängligheten till centrum eftersom antalet parkeringsplatser i centrum minskat i samband med förtätning av staden samtidigt som antalet invånare ökar. Parkeringshuset ska även fungera som parkeringsresurs till Växjö stations- och kommunhus samt åt de bostäder och verksamheter som planeras i området.

Slutgiltigt besked om byggnation tas av kommunfullmäktige den 13 mars.

Senast uppdaterad: 24 februari 2022