Var försiktigt när du rör dig i Museiparken den 7 mars – maskiner i området

Måndagen den 7 mars kommer kommunens entreprenör Sweco att undersöka hur murar och stödkonstruktioner vid Klosterbron i Växjö är uppbyggda. Detta innebär att maskiner kommer att röra sig i Museiparken under måndagen.

När maskinerna är i parken kan området komma att stängas av. Du som rör dig i området, tänk på att vara uppmärksam och försiktig när du passerar. Detta är ett förberedande arbete inför brobytet under våren 2022.

- Inför att vi ska byta ut Klosterbron under våren behöver vi få en bättre koll på hur stödmuren är uppbyggd och om det finns berg i marken. Detta är helt enkelt en förberedande åtgärd inför kommande arbeten, säger Sofia Iderheim, projektledare.

Tisdagen den 8 mars kommer maskinerna att befinna sig på Raoul Wallenbergs gata för att göra provtagningar där. Arbetena kommer att ske i körbanan.

Senast uppdaterad: 4 mars 2022