Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Markanvisningstävling i Vikaholm klar

I oktober 2021 startade en markanvisningstävling för två fastigheter i Vikaholm där företag fick möjlighet att lämna intresseanmälan för att bygga nya bostäder i Vikaholm. Nu är det klart att KlaraBo och Boet Bostad skrivit markanvisningsavtal med Växjö kommun på varsin fastighet.

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på vissa villkor köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området.

KlaraBo har vunnit markanvisningen på fastigheten Snickarglädjen 1 och planerar cirka 120 lägenheter med hyresrätter i flerbostadshus och möjliga bostadsrätter i radhus uppförda i huvudsakligen trä. Exteriörerna i förslaget kommer att präglas av trä och glas med växthusbalkonger och en växtvägg på innergården. Därutöver planeras en rad innovativa och hållbara lösningar i syfte att kunna miljöcertifiera fastigheterna.

KlaraBos bostäder

KlaraBos bostäder


Boet Bostad har vunnit markanvisningen på fastigheten Tamburen 8 och planerar för cirka 110 lägenheter i form av hyresrätter i radhus och bostadsrätter i stadsvillor. Husen kommer att byggas i träkonstruktion och ha standarden Miljöbyggnad Silver.

Boet Bostads bostäder

Boet Bostads bostäder

Om Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu byggs det bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 000 bostäder.

Senast uppdaterad: 14 april 2022