Teleborgs ängar slås på gammaldags vis

Under veckorna 29 och 30 kommer Växjö kommun tillsammans med lokal hästägare slå blomsterängar.

Ängarna som ska slås ligger vid Södra Bergundasjön nedanför villaområdena på Bondevägen, Skördevägen och Slåttervägen i stadsdelen Teleborg. Arbetet kommer att ske precis som förr i tiden, utan maskiner, med hästar och redskap. Invånare som bor i området, och andra intresserade, får gärna komma förbi och titta då hästägaren kommer visa upp både hästar och redskap under arbetets gång.

Planen är att komma i gång med arbetet måndag vecka 29 förutsatt att vädret tillåter.

Varför görs detta?

Genom att omvandla platser till blommande ängar, ges förutsättningar för bin och humlor att hitta mat och boplatser, vilket innebär att ängarna får blommar under sommaren och gräset tas bort på sensommaren när växterna blommat över.

Senast uppdaterad: 14 juli 2022