Hovsrondellen byggs om för ökad trafiksäkerhet

I slutet av augusti påbörjas arbetet med att bygga nya upphöjda cykelöverfarter i Hovsrondellen i Växjö för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten ytterligare. Arbetet kommer att pågå till årsskiftet 2022-2023.

Hovsrondellen i Växjö ska byggas om

- Innan sommaren blev vi klara med nya upphöjda cykelöverfarter i Arabyrondellen, nu är det Hovsrondellen som ska få ökad trafiksäkerhet för cyklister och gående, berättar Björn Svensson, projektledare.

Påverkan på trafiken

Under tiden som arbetet pågår kommer framkomligheten i området att påverkas etappvis. Arbetet kommer att ske i en infart i taget vilket gör att tre infarter alltid kommer att vara öppna. Vid avstängningar kommer trafiken att ledas om via andra gator. Gående och cyklister kommer alltid att komma fram på en sida av gatan vid rondellen.

Boende samt kunder och leverantörer till verksamheter inom arbetsområdet kommer alltid att komma fram.

Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa anvisningarna på plats.

Bakgrund

Arbetet med att bygga cykelöverfarter längs med Mörners väg har pågått sedan 2019.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022