Björnvägen och Saturnusvägen stängs av för biltrafik

Från och med onsdag den 17 augusti stängs Björnvägen och Saturnusvägen av för biltrafik på grund av det pågående arbetet med att bygga en ny rondell i korsningen Evedalsvägen/Björnvägen.

Björnvägen stängs av mellan Evedalsvägen och Dalarörsvägen från 17 augusti till den 14 oktober. Omledning sker via Rådjursvägen- Evedalsvägen och omvänt.

Saturnusvägen stängs av mellan Evedalsvägen och Neptunusvägen. Omledning sker via Evedalsvägen, Planetvägen, Neptunusvägen till Saturnusvägen och omvänt. Saturnusvägen kommer öppna upp för biltrafik så fort som möjligt.

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet.

Arbetet med att bygga en ny rondell vid Evedalsvägen görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i området då trafiken på sikt väntas öka i och med nya bostadsområden på Hagavik.

Arbetet beräknas vara klart under senare del av hösten 2022.

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022