Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Cykla och ta dig fram säkert på stationsområdet under byggnation

Med anledning av byggnation av Pär Lagerkvists plan är området framför Växjö stations- och kommunhus just nu en byggarbetsplats. En tillfällig omledningsväg har anlagts bakom gamla stationshuset där cykel ska ledas.

För allas säkerhet är det viktigt att uppsatta orangea omledningsskyltar följs.

Om du ska cykla till stationen är rekommendationen att du parkerar din cykel i något av cykelställen utanför stationsområdet och promenera den sista sträckan.

Kommer du västerifrån finns cykelställ nedanför Västerbron, bredvid Tegnér kyrkogården. Alternativt leder du din cykel via perrongen/trottoaren vidare till stationsområdet.

Trafikfilen på Raoul Wallenbergs gata är enkelriktad från väster till öster, men cykling där bör undvikas. Cyklar du mot enkelriktade Raoul Wallenbergs gata bryter du mot trafikreglerna. Likadant om du cyklar Norra Järnvägsgatan från öster till väster, där vägen endast är avsedd för buss, byggtrafik och fordon med tillstånd.

Kommer du med cykel österifrån ställer du din cykel i första hand på Vattentorget, Linnéparken, eller cykelställ/cykelgarage vid Pär Lagerkvists plan.

Om du behöver ta din cykel ända fram till Växjö stations- och kommunhus ska cykel ledas från Norra Järnvägsgatan via den tillfälliga trärampen på baksidan av den gamla stationsbyggnaden.

Bilden visar hur cyklister ska ta sig fram under ombyggnation av Pär Lagerkvists plan

Grön pil – visar färdriktning för tillåten trafik

Röd pil – visar var gående i södra delen av området kan ta sig fram

Senast uppdaterad: 2 september 2022