Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Bostadsbyggnation påverkar stationsområdet

Med anledning av Obos Kärnhems byggnation av bostäder på gamla busstorget vid norra stationsområdet i Växjö kommer den västra entrén på stationshuset och området mellan stationshuset och byggnationen av säkerhetsskäl att stängas av från och med måndag 19 september.

Resenärer uppmanas att följa omledningsskyltar och att vara ute i god tid då det eventuellt krävs extra tidsåtgång för att ta sig fram.

Obos Kärnhem har bett Jernhusen att stänga av den västra entrén till stationen och även möjligheten till passage på västra sidan av stationshuset på grund av säkerhetsskäl, då det bland annat kommer att utföras sprängningsarbete. Sprängningarna kommer att ske dagtid, och kan medföra buller.

Mer information om Obos Kärnhems byggnation. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 september 2022