Satsning på bättre och jämnare gångväg runt Växjösjön

Måndag den 21 november kommer Växjö kommun att påbörja arbetet med att förbättra gångvägen runt hela Växjösjön.

- Vi vet att Växjösjön är ett populärt motionsstråk för våra invånare och vi ser därför ett behov av att underhålla och förbättra gångvägen. Den här satsningen kommer bli en stor förbättring för alla som går eller springer runt Växjösjön, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Arbetet, som pågår fram till början av 2023, kommer att leda till bättre och jämnare underlag. Sträckor som idag har växt igen med gräs ska breddas, grusas och jämnas av för att förbättra kvaliteten på gångvägen.

Under tiden arbetet pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet på gångvägen närmast sjön. I perioder kommer gångvägen även att vara helt avstängd. Var uppmärksam och följ omledningsskyltar när du är ute och promenerar runt Växjösjön.

Underhållsarbetet runt Växjösjön är en del av en satsning på att fräscha upp, reparera och öka tillgängligheten i kommunens parker, lekplatser och offentliga miljöer.

Senast uppdaterad: 18 november 2022