Fler sträckor sopsaltas och ny sträcka vinterprioriteras för året runt cyklisterna

I vinter kommer flera nya sträckor att sopsaltas i Växjö och en sträcka, från Högstorp till centrum, får förbättrad vinterväghållning. Allt för att göra det snabbt, enkelt, bekvämt och trafiksäkert att cykla i Växjö, året om.

I början av 2022 investerade Växjö kommun i en ny sopsaltmaskin och på försök testades sopsaltning på flera nya sträckor. Försöket blev lyckat och sträckorna kommer nu att fortsätta sopsaltas.

Nya sträckor med sopsaltning

  • Fortsättningen på Storgatan från Arenastaden, via Bergsnäs, Öjaby till postterminalen på Nylandavägen
  • Fortsättningen på Sandsbrovägen från Norremarksrondellen via Lenhovdavägen, Sandsbro till Villa Vik
  • Från Norremarksrondellen via återvinningscentralen till Sandsbro skola
  • Från Kampen via Teleborg centrum till Seglarevägen, södra Teleborg
  • Fortsättningen från Växjösjön via Vallviksägen till Vikaholm
  • Bäckaslövsesplanaden
Karta som visar de vägar som sopsaltas vintern 2022

Sopsaltningen ersätter vanlig plogning och sandning och fungerar i temperaturer ned till cirka 7 minusgrader. Om det blir fler minusgrader är det traditionellt vinterunderhåll med plogning och sandning som gäller även på dessa sträckor.

Ny sträcka genom Öster får prioriterad vinterväghållning

För att förbättra för cyklisterna från Högstorp på väg till centrum kommer en sträcka att prioriteras med vanlig vinterväghållning, prio 1. Det innebär att snöröjning och sandning sker efter avslutat snöfall på 3 centimeter. Sträckan går genom stadsdelen Öster via gamla Risingevägen och Fredsgatan ner till Nortullsrondellen.

Karta som visar den nya prioriterade cykelvägen från Högstorp till centrum
Senast uppdaterad: 6 december 2022