Entrén till stationen avspärrad för borttagning av istappar

Vädret har orsakat bildning av istappar ovanför entrén till stationen och därför har delar av området spärrats av. Vöfab är på plats och med hjälp av en lift arbetar man med att ta bort istapparna.

Parallellt med att nödvändiga åtgärder såsom avspärrningar vidtas så påbörjas felsökning av den värmekabel som ska hindra istappar från att bildas.

Med tanke på väderprognosen de kommande dagarna vill vi dock be alla besökare och invånare som rör sig i området att vara försiktiga och följa aktuella hänvisningar.

Senast uppdaterad: 19 december 2022