Sandsopningen är klar

Nu har vi sopat upp vinterns sand i Växjös samtliga stadsdelar och tätorter.

Sandupptagning

Det betyder att sanden har sopats upp i två steg. Först har en lastbil tagit upp det grova gruset. Därefter har en a sopbil kommit för att dammsuga upp det finkorninga gruset.

Det som återstår är att en liten maskin sopar på vissa gator där det varit svårt att komma åt. Det rör framför allt gator i Växjö stad. Cykelvägar kommer också att sopas igen.

Synpunkter på sandsopningen anmäler du via sidan Felanmäl och lämna synpunkter. Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 0470-410 00.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med sandupptagning och städning i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018