Tillfälligt avstängda gator för sandsopning

Under maj månad stänger vi tillfälligt av vissa gator i Växjö tätort för att sandsopa. Avstängningen innebär förbud att stanna eller parkera och märks ut med skyltning på plats.

Under slutet av maj månad stänger vi tillfälligt av delar av gator i Växjö tätort för att komma åt att sandsopa. De tillfälliga avstängningarna innebär ett förbud för fordon att stanna eller parkera under en viss tidsperiod.

Avstängningarna märks ut med skyltning på aktuell gata. På skyltarna står datum och tid för förbudet. Skyltarna sätts ut 24 timmar eller 48 timmar innan avstängningen börjar gälla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2019