Reparationsarbeten på Västerbron – begränsad framkomlighet

Den 24 september kommer Peab, på uppdrag av Växjö kommun, att påbörja reparationsarbeten på Västerbron. Arbetena med Västerbron på stationsområdet kommer att ta 4–6 veckor.

Under tiden som arbetena pågår kommer gående och cyklister att kunna ta sig förbi arbetena på bron men med begränsad framkomlighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019