Årets sandupptagning börjar under vecka 13

Det har blivit dags att sopa bort vinterns sand från gatorna i våra stadsdelar och tätorter. Vi börjar sandsopningen i centrum under vecka 13 och följer sedan en fastställd turordning.

Turordning Växjö stad

 1. Centrum (klart)
 2. Norr (klart)
 3. Hov (klart)
 4. Högstorp
 5. Öster
 6. Teleborg och Vikaholm
 7. Söder
 8. Väster
 9. Öjaby
 10. Sandsbro
 11. Hovshaga

Turordning tätorter

 1. Lammhult (klart)
 2. Rottne/Åby
 3. Braås/Böksholm/Dädesjö/Brittatorp
 4. Gemla/Öja
 5. Furuby/Åryd
 6. Tävelsås
 7. Nöbbele/Ingelstad
 8. Vederslöv
 9. Dänningelanda

Cykelvägarna sopas i första hand. Tiderna kan komma att justeras då sandsopningen är väderberoende och kan försenas av kraftigt regn och kyla.

Vi sopar i två steg

Sanden sopas upp i två steg. Först tar en lastbil upp det grova gruset. Därefter kommer en sopbil som dammsuger upp det finkorniga gruset. Det kan hända att vi behöver komma tillbaka till en stadsdel eller tätort och sopa en gång till om vi inte kommit åt allt grus första gången.

Så kan du hjälpa till

Vi uppmanar dig som är fastighetsägare att sopa gångbanan vid din fastighet. Där gångbana saknas, sopa ut sanden en bit från tomtgränsen.

Det är även viktigt att du följer parkeringsreglerna så att städfordonen enkelt kan komma fram. Undvik att parkera på gatorna när det pågår sandsopning i området.

Enligt tidplanen skulle ni ha sopat hos mig förra veckan, men har inte kommit än! Varför?

Om det regnar mycket blir det för blött och det är svårt att få bra resultat, vilket kan innebära förseningar. Det inträffar även att maskiner och fordon går sönder och måste repareras.

Varför sopar ni även sena kvällar och tidigt på morgonen?

Det är mindre trafik under dessa tider vilket gör det effektivare och säkrare att arbeta på gator och cykelbanor. Det är också färre bilar parkerade på gatorna som måste sopas och det underlättar vårt arbete. Vi jobbar både kvällstid och tidigt på morgonen för att kunna hålla tidplanen och försöker visa hänsyn så långt det är möjligt.

Maskinen fick inte upp all sand, kommer den tillbaka?

Maskinen kan behöva sopa flera omgångar för att få med sig allt material. Alla gator besiktas löpande av kommunen, så om någonting missats kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2020