Gällande översiktsplan

Växjö kommun har en översiktsplan som består av nio delar. Den kommunomfattande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2005. Sedan dess har det vid olika tidpunkter antagits fördjupningar för staden och flera av de andra tätorterna, samt särskilda tillägg avseende vindbruk och landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Det gjordes senast i mars 2018.

Du hittar översiktsplanens olika delar i menyn.

Just nu pågår arbetet med ny översiktsplan. Förslaget, som nu är ute på samråd, hittar du här. Du kan lämna synpunkter fram till den 17 januari 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2019
Trafik och stadsplanering