Del: Gemla-Öja

I Gemla-Öjas målbild finns fina boendemiljöer längs med Helige å och i närhet till det vackra öppna odlingslandskapet.

Längs Industrivägen utvecklas förtagandet och i stationsområdet har det utvecklats företagshotell. Centrala Gemla, Stationsvägen och norrut, har utvecklats med mer service, fler bostäder och arbetsplatser och samtliga trafikslag passerar järnvägen planskilt.

Översiktsplanen för Växjö kommun, del Gemla-Öja antogs i kommunfullmäktige den 27 augusti 2013 .

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2018
Trafik och stadsplanering