Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Del: Ingelstad

De vidsträckta odlingsmarkerna, natur- och rekreationsområdena samt vattendragen bidrar till höga rekreationsvärden som Ingelstadborna gärna rör sig i.

I kulturlandskapet och mellan de gröna områdena blandas äldre och ny bebyggelse. Samhället har god service och goda pendlingsmöjligheter och i centrum har nya mötesplatser skapats.

Översiktsplan för Växjö kommun, del Ingelstad, antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2016.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Trafik och stadsplanering